Apilarnil, bal arısı kolonilerinde olgunlaşmamış erkek arı larvalarının hasat edilmesiyle üretilen doğal bir arı ürünüdür. Arı ürünleri arasında en az bilinen ürün olan apilarnil; homojen, sütümsü, boza kıvamında, sarıms

Liyofilizasyon; ürünlerin dondurularak kurutma işlemidir. Genel olarak ürünlerin, temel özelliklerini kaybetmeden, dehidrasyonu (su kaybı) için kullanılmaktadır. Prensipte; Ürünün tamamıyla dondurulması ve vakum atmosferi altında,

Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektarı kendi enzimleri ile karıştırarak ürettikleri doğal bir üründür. Ham bal ise, balın arıdan alındığı halidir. Yani pastörize ya da filtre edilmemiş halidir. Şeker içeren gıdalar

Kristalizasyon; balda bulunan glikoz şekerinin zamanla doyma noktasına ulaşarak dibe çökmesi olayıdır. Özellikle çiçek balları zamanla mutlaka kristalize olur. Salgı balları ise çiçek ballarına göre çok daha geç kristalize olmak

Bal, geçmişten günümüze binlerce yıldır her dönemde farklı amaçlarla kullanılmış doğal bir gıda maddesidir. Bal ve bal tüketiminin öneminden kutsal kitaplarda da bahsedilmektedir. Cilalı Taş döneminden bu yana bal, insan yaşam

Hem doğaya, hem de insanlara oldukça faydalı canlılar olan arılar, yaşamları boyunca kendilerinin ve yavrularının beslenmesi, kovanlarının korunması gibi amaçlarla birbirinden değerli ürünler üretmekteler. Bu yazımızda, doğanı